دانلود فایل{بررسی حسابداری پروژه مالی پیمانکاری و قوانین و مقررات آن و طراحی سیستم}

دانلود فایل /بررسی حسابداری پروژه مالی پیمانکاری و قوانین و مقررات آن و طراحی سیستم/ بی اِل|دانلود فایل|30019797|blq40104634|بررسی حسابداری پروژه مالی پیمانکاری و قوانین و مقررات آن و طراحی سیستم
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی حسابداری پروژه مالی پیمانکاری و قوانین و مقررات آن و طراحی سیستم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 98

فهرست مطالب

عنوان صفحهفصل اول: کلیات تحقیق 12مقدمه 13هدف تحقیق 13هدف اصلی نظام پیمان های بلند مدت 14اهمیت تحقیق 14بیان مسئله 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق 17بخش اول : بررسی قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى 18مقدمه 18ارکان اصلی عملیات پیمانکاری 18ویژگیهاى صنعت پیمانکارى 19انواع قراردادهاى پیمانکارى 221) قرارداد مقطوع 222) قرارداد امانى 223) قرارداد براساس مواد و دستمزد 234) قرارداد بر اساس واحد بهاء 235) قرارداد مدیریت اجراء 23بخش دوم : مراحل اجرای طرح 24مقدمه 24مرحله اول :مطالعات مقدماتی طرح 241.مطالعه شناسایی طرح 242.تهیه طرح مقدماتی 25مرحله دوم:مقدمات تفصیلی طرح 251.تهیه نقشه تفصیلی 252.تهیه اسناد و مدارک مناقصه 26مرحله سوم :اجرای طرح 261. ارجاع کار به پیمانکار 261.1.دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح 262.1. تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه شرکت در مناقصه 271 .۳ انتخاب پیمانکار 272 . انعقاد قرارداد با پیمانکار271.2. تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات 282.2. تنظیم قرارداد با پیمانکار 283.2. ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه294.2. تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت295.2. اخذ پیش پرداخت 293. مرحله شروع عملیات اجرایی 301.3. تاسیس و ایجاد کارگاه 302.3. تخصیص تنخواه گردان به کارگاه 304. تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها 314 1 تنظیم صورت وضعیت موقت کارها 324 2 پرداخت وجه صورت وضعیت کارها 325 تحویل موقت 335 1 برچیدن کارگاه 345 2 ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات 355 3 ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت 355 4 تهیه صورت وضعیت قطعی 365 5 تهیه صورتحساب قطعی پیمان 365 6 تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده 365 7 استرداد نصف سپرده حسن انجام کار 375 8 بهره و نگاهداری عملیات موضوع پیمان 376 تحویل قطعی 376 1 استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار 39بخش سوم : روش حسابداری پیمانهای بلند مدت و صدور سند حسابداری 41مقدمه 41مخارج قبل از انعقاد پیمان یا مخارج شرکت در مناقصه 421 انعقاد قرارداد با پیمانکار 441 1 وصول پیش دریافت از کارفرما 462. حسابداری عملیا ت اجرایی 471.2. ایجاد کارگاه 472.2.تخصیص تنخواه گردان به کارگاه 483.2 . مخارج پیمان در طول اجرای طرح 481.3.2. مخارج مستقیم(Direct costs) 482.3.2. مخارج غیرمستقیم یا هزینه های سربار 493.3.2.هزینه های عمومی و اداری 504.2. نحوه ثبت حسابداری صورت وضعیت از دید پیمانکار 501.4.2. مالیات 512.4.2. بیمه 51الف. بیمه براساس قراردادهای دسمتزدی 52ب. بیمه براساس قراردادهای دستمزد و مصالح 523. ثبت عملیات مالی تحویل موقت 544. ثبت عملیات مالی تحویل قطعی 55بخش چهارم : روش های متداول شناسایی سود پیمانکاری 561. شناسایی درآمد 561.1. روش کار تکمیل شده 562.1. روش درصد پیشرفت کار 581.2.1. برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان 592.2.1. برآورد کل هزینه پیمان 603.2.1 . برآورد کل سود ناخالص پیمان 604.2.1. اندازه گیری میزان پیشرفت کار 615.2.1. محاسبه درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان 623.1. روش شناخت درآمد به میزان مخارج قابل بازیافت 65انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری 67خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری 694. حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلندمدت پیمانکاری 721.4. شناسایی زیان دوره جاری پیمان 722.4. شناسایی کل زیان پیمان 74بخش پنجم نحوه ارائه اطلاعات مربوط به پیمان در صورت های مالی 75الف ) افشاء در ترازنامه 75ب) افشاء در صورت سود و زیان 76ج) افشاء در یادداشتهای توضیحی 77فصل سوم: طراحی سیستم79بخش اول :مبانی سیستم ها 80مقدمه 80تعریف سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه 80مأموریت و هدف سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه 81نکات مهم در استفاده از سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه 81بخش دوم : طراحی سیستم 83مقدمه 83تعریف کامپیوتر 83مزایای کامپیوتر 83انواع نرم افزار 84زبانهای برنامه نویسی 85سیستم عامل ویندوز 85سیستم عامل ویندوز Xp 85معرفی نرم افزار پیمانکاری 85نرم افزار صفحه گسترده چیست 86Excel چیست 86اجرای اکسل 87مفاهیم اولیه 87مزایای Excel 88بررسی محیط کار 89وارد کردن اطلاعات در خانه های اکسل 90ویرایش محتویات خانه ها 90تنظیم ابعاد خانه ها و اهمیت 90افزودن سطر یا ستون 91وارد کردن فرمول و انجام محاسبات خودکار 91مراحل طراحی سیستم پیمانکاری: 921 اطلاعات اولیه و صورت مسئله (1 Sheet) 922 محاسبه هزینه و در آمد پیمان Sheet 2)) ……….……….…………………………...933 وصول صورت وضعیت ها (Sheet3) 954 صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1x 13(Sheet4) 965 ترازنامه (Sheet 5 ) 98فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه :پیمانکاری فعالیت گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تأسیسات، نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد . فرایند پیمانکاری دارای جزيیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما ادامه می یابد .موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل می دهدبا توجه به ماهیت قراردادهای بلند مدت سعی بر آن شد که بحث در مورد این موضوع را مورد تجزیه تحلیل قرار دهیم و روش های ثبت و به حساب مربوطه منظور نمودن آن، محاسبه درآمد و زیان دوره ، تهیه صورت وضعیت و تهیه و ارائه سود و زیان و ترازنامه را نشان دهیم.

هدف تحقیق :مهمترین هدف از انتخاب این بحث برای پروژه مالی آشنایی بیشتر با حسابداری این بخش و همچنین قوانین و مقررات مربوط به آن است و به دلیل نیازی که در همهء قراردادهای بلندمدت به محاسبه سود و زیان و درآمد دوره،تهیه لیست صورت وضعیت و تهیه ترازنامه است به طراحی سیستم در سطح ساده پرداخته ایم .انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود و هدف این تحقیق آشناشدن بیشتر با انواع قراردادها است.

مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت بررسی برنامه ريزی جانشینی موثر🔥پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی قیر 🔥دانلود تحقیق درباره اختلال نارسایی توجه word🔥دانلود تحقیق درباره اختلالات شخصیتی word🔥دانلود تحقیق درباره ادراک از خدا word🔥دانلود تحقیق درباره ارتباط با مشتری word🔥دانلود تحقیق درباره باورهای غیرمنطقی word🔥دانلود تحقیق درباره بهداشت روانی و سلامت روان word🔥دانلود تحقیق درباره بهزیستی روان شناختی و تاب آوری word🔥دانلود تحقیق درباره تاب آوری و پیامدهای آن  word🔥دانلود تحقیق درباره تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن word🔥دانلود تحقیق درباره حافظه و مراحل آن word🔥دانلود تحقیق درباره خودتنظیمی و راهبردها word🔥دانلود تحقیق درباره دیابت و علائم آن word🔥دانلود تحقیق درباره سبک زندگی word🔥دانلود تحقیق درباره عقب ماندگی ذهنی word🔥دانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری word🔥دانلود تحقیق درباره گرافولوژی word🔥دانلود تحقیق درباره مبانی نظری ویژگی های شخصیتی افراد word🔥دانلود تحقیق درباره رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن word🔥دانلود تحقیق درباره رفتار شهروندی و دیدگاه های نظری آن  word🔥دانلود تحقیق درباره شغل و مشخصه ها و ابعاد مختلف شغلی  word🔥دانلود تحقیق درباره مفهوم سلامت word🔥دانلود تحقیق درباره ناتوانی در یادگیری word🔥دانلود تحقیق درباره نارساخوانی word