دانلود فایل{مطالعه سیستم و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و مدل سازی سیستم}

دانلود فایل /مطالعه سیستم و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و مدل سازی سیستم/ بی اِل|دانلود فایل|30019806|blq40104634|مطالعه سیستم و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و مدل سازی سیستم
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مطالعه سیستم و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و مدل سازی سیستم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 69

مقدمهسازمانها سیستمهای پیچیده ای هستند که دارای زیر سیستمهای به هم وابسته و متعاملند.از آنجاییکه تغییرات در یک بخش از آنها باعث ایجاد تغییرات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی در سایر بخشهای آن می شود لذا تجزیه و تحلیل سیستم آنها می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ارتقاء آنها بیانجامد.تجزیه و تحلیل سیستمها کاربرد رویکرد سیستمی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی است.سایر علوم ممکن است برای تشریح پدیده هایی که با آن روبرو هستند از مفاهیم سیستمها استفاده نمایند اما طرز تفکر سیستمی زیر بنای فعالیتهای تجزیه و تحلیل سیستمهاست.اطلاعات و تکنولوژی در یک چرخه رو به رشد یکدیگر را با اثر متقابل ارتقاء میدهند و هر یک به رشد دیگری کمک میکند.ولی در این میان سیستمهایی که حجم عظیم اطلاعات را سامان داده آنها را در قالبهای تکنولوژی جای دهد و امکان استفاده موثر از آنها را پدید آورد نقش مهمی دارد.این وظیفه مهم را سیستمهای اطلاعاتی بر عهده دارد.هر چند در قیاس با رشد سرسام آور تکنولوژی و اطلاعات در ابتدا سیستمهای اطلاعاتی و علوم مرتبط با آن از چنین رشدی برخوردار نبوده است ولی در سالهای اخیر این علوم با شیبی فزاینده به چرخه سه گانه "اطلاعات" و " تکنولوژی" و "سیستمهای اطلاعاتی" پیوسته است.حال اگر ابريشم وادويه كالاي اعصار گذشته ونفت كالاي قرن بيستم نام گذاري شوند قطعا مي توان اطلاعات را كالاي قرن آينده ناميد . كالايي كه انتخاب تكنولوژي ، جاده هاي بس سهل الوصول را برايش آماده ساخته است .علم توسعه سيستمها ، در روند پيشرفت خود ودر جهت حركت به سمت پايه هاي استوار و مبتني بر علوم پايه و متناسب با تكنولوژي نوين ، به ارائه متد ولوژهاي توسعه سيستم پرداخته است .روند رشد متدلوژيهاي توسعه سيستم به صورت روز افزوي ادامه دارد ، وامروزه با توجه به پيچيدگي و بزرگي سيستمها ، نمي توان بدون كمك متدولوژي مناسب به آناليز ، طراحي واجراي سيستمهاي بزرگ ، پيچيده و كارآمد اميدوار بود.هدف پروژهازآنجاییکه مدیریت این شرکت در برخی موارد از نحوه برنامه ریزی و کنترل پروژه وچگونگی گزارش دهی رضایت خاطر ندارد لذا تجزیه و تحلیل سیستم این واحد می تواند در تعیین نارسائیها و کاستیها و عدم کارائیهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه این واحد موثر باشد.به عنوان مثال تاخیر بیش از حد مجاز پروژها یک مسئله مهم محسوب میشودبنابر این یکی از اهداف را کاهش مدت تاخیر پروژها و افزایش سرعت دستیابی به اطلاعات و صحت اطلاعات در رابطه با پیشرفت پروژها برای تصمیم گیری و بهبود روشهای ارائه شده واعمال کنترلهای داخلی برای افزایش کارایی مدیران در نظر گرفته شده است.درمطالعه مقدماتی یک بررسی اولیه واجمالی از سیستم و مسئله انجام داده و سپس در مطالعه تفصیلی به جمع آوری گسترده اطلاعات وتجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته و سپس به مدل سازی سیستم می پردازیم.

فصل اول کلیاتتعريف سيستميك سيستم مجموعه منظمي از عناصر بهم وابسته است كه براي رسيدن به اهداف مشترك با هم در تعادملند . كه شامل مفاهيمي مانند كل گرايي ، نظم ، بهم وابستگي ، اهداف وتعامل مي باشد كه رفتار يك سيستم راتشكيل مي دهد هر يك از اين مفاهيم نيز به هم وابسته است به طوري كه مستقل از ديگري نيست .

اجزاي سيستماجزاي سيستم عواملي است كه موجوديت آن را تشكيل مي دهد و دررسيدن به اهداف سيستم ، آن را ياري مي كند . اين اجزا عبارتند از :درون داده ها ، برون داده ها ، پردازش .كنترل و باز خور .محدوده و محيط سيستم .

درون داده ها ، برون داده ها ، پردازشدرون داده هاي سيستم ،شامل عواملي است كه به صورت هاي مختلف مانند : مواد خام ، انرژي ،داده ها ي خام ، ونيروي انساني وارد سيستم مي شود .برون داده ها: حاصل ونتايج فرايند تبديل است ، كه بايد به مقصد نهايي آن منتقل شود .پردازش ، فرايند تبديل درون داده ه است .يك سيستم اطلاعاتي سيستمي است كه داده هاي خام را به عنوان درون داده مي پذيرد و پس از پردازش ، برون داده هايي بصورت اطلاعاتي عملياتي وگزارشهاي مديريتي توليد مي كند .

كنترل وباز خورباز خور ، اطلاعاتي در مورد عملكرد واقعي و برون داده سيستم است . و كنترل ، فرايند سنجش ومقايسه عملكرد واقعي سيستم با عملكرد از پيش تعيين شده است .به طوري كه استنباط مي شود كنترل مستلزم تبين و تعيين استانداردهايي ( از قبل ) براي سنجش عملكرد واقعي است .

مطالب دیگر:
قنات در ایرانمقاله درباره آئین نامه ساختمانیسلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاكمقاله بتن در كارگاه های ایرانمقاله درباره قالب‌بندی بتنمطالعات سنگ شناسی كانسارهای كرومیتبررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای سازمانی بر عملکرد و بهبود آنطراحی میكروكنترلر AVR جهت اسكنتحقیق کار،‌ انرژی، گرمامقاله درمورد ازمون و کالیبراسیون و اندازه گیریمقاله درمورد آموزش و توسعهحل تشریحی سوالات آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی بهمن 94مقاله درباره بتن های مقاوم در اجراتحقیق درباره بتون حجیمپروژه درباره تاسیسات حرارت و برودتیمقاله درمورد بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابیزمین شناسی و پراكندگی آلونیت در ایران و جهانموقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشافبررسی عقد وکالتپژوهش درباره شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهریپژوهش درباره تکنولوژی بتن مقاوم سازی تیر مركب بتن ـ فولاد با استفاده از CFRPبررسی عوامل موثر در شور شدن خاکهای دشتتحقیق درباره پی های باسكولیمقاله درباره تاثیر الیاف پروپیلن بر روی خواص بتن های با قدرت زیادتحقیق درباره تأثیر مسلح‌كردن با میله‌های فولادی كوتاه استخوانی شكل (BSS)