دانلود فایل{مبانی نظری وپیشینه فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون}

دانلود فایل /مبانی نظری وپیشینه فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون/ بی اِل|دانلود فایل|31013611|blq40104634|مبانی نظری وپیشینه فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری ,مبانی نظری وپیشینه فن آوری اطلاعات,مبانی نظری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری ,مبانی نظری, ,پیشینه, فن آوری اطلاعات , سیستم اتوماسیون اداری
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مبانی نظری وپیشینه فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون
دارای 93 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 14
2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات 14
2-2-1. تاریخچه 14
2-2-2. تعاریف فناوری اطلاعات 15
3-2-3. سیر تکامل فناوری اداری 17
3-2-3-1. دوره اول؛ فناوری اداری 17
3-2-3-2.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه17
3-2-3-3.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات 17
2 -2-4. نقش فناوری اطلاعات در سازمان 18
2-2-5. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات 19
2-2-6. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات19
2-2-7. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی 20
2-2-8. انواع سیستم های اطلاعاتی 21
2-2-9. ساختار سیستم های اطلاعاتی 21
2-2-9-1. شبکه ارتباطات اطلاعاتی 22
2-2-9-2. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه ) 24
2-2-9-3. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS) 25
2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS) 25
2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS) 25
2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 25
2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS) 26
2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS) 26
2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS 26
2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 26
2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری 28
2-3-1. تاریخچه 28
2-3-2. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص 29
2-3-3. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) 30
2-3-4. گردش مکاتبات اداری31
2-3-5. معایب و مشکلات نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) 32
2-3-6. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری 33
2-3-7. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری 33
2-3-8. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری 33
2-3-8-1. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی 33
2-3-8-1-1. مزایای مستقیم 34
2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم 34
2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی 34
2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری36
2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون37
2-3-10-1. مدیران 37
2-3-10-2. کارمندان 37
2-3-10-3. مشتریان 37
2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه 37
2-3-10-5. بشریت 38
2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: 38
2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری 38
2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری39
2-3-13-1. واژه پردازها 40
2-3-13-2. نشر رومیزی 41
2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی41
2-3-13-4. پست الکترونیکی 41
3-3-13-5. پست صوتی 42
2-3-13-6. فاکس 42
2-3-13-7. کنفرانس صوتی 43
2-3-13-8.کنفرانس ویدئویی44
2-3-13-9. کنفرانس های کامپیوتری 44
2-3-13-10. سند خوان ها 44
2-3-13-11. ماشین های کپی هوشمند 44
2-3-14. انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر45
2-3-15. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری45
2-3-16. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری46
2 -3-16-1. اطلاعات پایه 46
2-3-16-2. عملیات مربوط به نامه های وارده 46
2-3-16-3. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه46
2-3-16-4. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی47
2-3-16-5. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری47
2-3-16-6. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده 47
2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی47
2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو وبررسی 47
2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات47
2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی 48
2-3-17. تحقق دولت الكترونيك در ايران 48
2-3-17-1. اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي 48
2-3-17-2. اتوماسيون فعاليتهاي عمومي 49
2-3-18. مزایای دولت الکترونیکی 49
2-4. بخش سوم: مفاهیم مرتبط با فرهنگ سازمانی 50
2-4-1. ويژگيهاي فرهنگ سازماني 51
2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی 52
2-5. بخش چهارم : وضعيت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش 53
2-5-1. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس 54
2-6. بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده 58
2-6-1. پيشينه پژوهش در ایران 58
2-6-1-1. پايان نامه 1 58
2-6-1-2. پايان نامه 2 59
2-6-1-3. پايان نامه 3 59
2-6-1-4. پايان نامه 4 60
2-6-2-5. پایان نامه 5 60
2-6-1-6. پایان نامه 6 61
2-6-1-7. پايان نامه 7 62
2-6-2. پیشینه پژوهش در جهان 63
2-6-2-1. پژوهش کای 63
2-6-2-2. پژوهش مارلیک وکولیس 63
2-6-2-3.پژوهش گالستر 64
2-6-2-4. پژوهش ریچارد ال.دفت 64

2-1. مقدمه
در اين فصل ابتدا معاني و مفاهيم مرتبط با حوزه اين پژوهش يعني فناوری اطلاعات وسیستم اتوماسیون اداری مرور و بررسي شده است، سپس مفاهيم مرتبط با فرهنگ سازمانی، سازمان های یادگیرنده و هم چنین مباحث مربوط به زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری عنوان گرديده است در ادامه بطور خاص وضعيت نحوه گردش کار در مدارس شهرستان آستارا بيان گرديده.ودر آخر نيز به تعدادي از پایان نامه ها و مقالاتی كه زمينه هاي نظري اين پژوهش را شكل داده اند اشاره گرديده است.
شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات است که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد. اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل فراهم می آورد . اخذ اطلاعات هزینه بر است. در یک مقیاس » حداقلی » دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت است که بسیار کمیاب است ( پاتنام و دیگران ،1384 ص 61 ).
ابزار دوران صنعتی به کمک ماهیچه آمدند وابزار دوران فرا صنعتی مغز ها را یاری می رسانند آن دسته از سازمانها که ابزار دوران فرا صنعتی دیجیتالی را به خوبی در سازمانهای خود بکار گرفته اند از سرمایه های هوش خود حداکثر بهره را می گیرند و همینان پیشتازان و رهبران بازار در سالهای آینده اند ( گیتس ،1382 ،ص1 ).

2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات
2-2-1. تاریخچه
در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز های اطلاعاتی مدیران نداشته از رایانه ها فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد . در طول این دوره که تا اواسط دهه 60 میلادی به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود . در حال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها ، گفته می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده های مقداری اطلاعات نیز، تولید می کنند .
در اوائل دهه 1960 و پس از اختراع انواع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روشهای جدیدتری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی مدیریت. پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیاز های اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دی . اس . اس به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت های حاصله در تجهیزات رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال 1980 سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند .


مطالب دیگر:
🔗تحقیق روش های مطالعه و برنامه ریزی🔗تحقیق روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت🔗تحقیق روندهاي جمعيتي در خاورميانه🔗تحقیق زبان ايران🔗تحقیق سرمايه اجتماعي🔗تحقیق رموز موفقیت در درس و تحصیل🔗تحقیق شعارهای منتخب استاندارد🔗تحقیق سلطه رسانه ها🔗تحقیق شيوه هاي درمان در حيطه اختلالات ديداري🔗تحقیق ضرورت تغيير - افراد ذينفع🔗تحقیق ارزشیابی در آموزش و پرورش🔗تحقیق آموزش وپرورش پیش ازدبستان🔗تحقیق بررسي نگرش والدين ، مربيان ودانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستان🔗تحقیق بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت🔗تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی🔗تحقیق اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها🔗تحقیق فروشندگی طلا🔗تحقیق ترميم نيروي كار مدرسه در انگلستان حقيقي در مورد استبداد🔗تحقیق بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري🔗تحقیق ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه🔗تحقیق بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي غير درسي ( فوق برنامه )🔗تحقیق آموزش ضمن خدمت🔗تحقیق کار و کارگر🔗تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )🔗تحقیق وزارت كار و امور اجتماعي