دانلود فایل{معماری ABBET خط مبنای سیستم­های تست اتی}

دانلود فایل /معماری ABBET خط مبنای سیستم­های تست اتی/ بی اِل|دانلود فایل|41013979|blq40104634|معماری ABBET, خط مبنا, سیستم­های تست
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان معماری ABBET خط مبنای سیستم­های تست اتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

1995 IEEE


Baseline for Test Systems of the Future

Abstract
The ABBET (A Broad Based Environment for Test) standards initiative provides a standard
environment for future test systems. As a broad based standard ABBET considers
test application environments from design verification through field test and technologies
from product description methods through instrument description and control. The
ABBET standards group is comprised of representatives from commercial firms government
agencies ATE manufacturers instrument manufacturers and lest program developers.
Each of these groups provide emphasis and focus on their respective areas of
expertise. As a result the interests and needs of each group are represented within the
standard. This paper describes the ABBET architecture. The architecture is meant to be
a roadmap for implementors and users of ABBET compliant systems. This presentation
like the standard itself utilizes object-oriented concepts since these notions lead to a
modular approach which can be easily understood and implemented

.

معماری ABBET

خط مبنای سیستم­های تست اتی

چکیده

راهبرد استانداردهای ABBET (محیط گستردهبرایتست) محیط استانداردیبرای سیستم­های تست در آیندهفراهم می­کند. به عنوان یکاستانداردبا مبنای جامع،ABBETمحیط­های کاربرد تسترا باتاییدطراحیبه واسطه­ی تست زمینه وفن­آوری­هایی ازروش­هایشرح محصولبه واسطه­یتوضیحاتکنترل و ابزار دقیق در نظر می­گیرد. گروهاستانداردهایABBETاز نمایندگانشرکت­های تجاری، نمایندگان دولتی، تولید کنندگان ATE، تولید­کنندگان ابزاردقیق،وبرنامه­سازان تشکیل شده است.هر یک از اینگروه­هابر حوزه­های تخصص مربوطه­ی خود تاکیدو تمرکز می­کنند. در نتیجه، منافعونیازهایهر گروهدر چارچوباستاندارد بیان می­شود. این مقالهمعماریABBETرا توصیف می­کند. این معمارینقشه­ی مسیری برایمجریانوکاربرانسیستم­هایسازگار باABBETارائه می­دهد. این ارائه ماننداستانداردشازمفاهیمشی­گرااستفاده می­کند چراکهاین مفاهیممنجر بهروشمدولارمی­شود که می­توانبراحتی آن را درک و اجرا کرد.


مطالب دیگر:
🔗اصول سرپرستي در مدیریت🔗کار تحقیق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات🔗کار تحقیقی در مورد سرقت🔗بررسی اندازه گیری و کنترل کیفیت🔗بررسي استانداردهاي فضاي سبز شهري و پاركهای شهر اهواز🔗بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در حسابداری مدیریت🔗نقش تغذیه در یادگیری🔗نقش باورهای اعتقادی در تحکیم خانواده🔗طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان🔗تابع و دستگاه اعداد🔗تست های تسلط ریاضی کنکور ارشد مبحث مشتق🔗کاربرد مشتق، تست های تسلط ریاضی کنکور ارشد مبحث کاربرد مشتق🔗اعداد مختلط ، تست های تسلط ریاضی کنکور ارشد مبحث اعداد مختلط🔗مختصات قطبی ، تست های تسلط ریاضی کنکور ارشد مبحث مختصات قطبی🔗دنباله و سری، تست های تسلط ریاضی کنکور ارشد مبحث دنباله و سری🔗انتگرال معین و نامعین🔗مثلثات به سبک استاد منتظری🔗تصاعد به سبک استاد منتظری🔗لایسنس قانونی nod32🔗معادلات به سبک استاد منتظری🔗مهاجرت های روستایی🔗پاورپوینت جهانی سازی ومدیریت تنوعات در عصر حاضر🔗تحقیق نرم افزار مطلب (آموزش اصولی)🔗تحقیق در مورد اوپک🔗طرح توجیهی، فنی، اقتصادی، مالی شرکت تولیدی پنیر زردلان با ظرفیت 6150 تن